Onze kerken

Zichtbare tekens van God in de wereld

In Wittgensteiner Land zijn veel ongewone kerken. Hun gebouwen karakteriseren de silhouetten van de dorpen, hun klokken echoën met stadslegendes en dorpsverhalen. De kerken zijn meer dan alleen daken boven de hoofden van de gemeenschap: het zijn plaatsen van reflectie en culturele ontmoetingen. We presenteren je een selectie.

De Bonifaciuskerk van Raumland

De Bonifatiuskerk in Raumland, gebouwd tussen 1240 en 1260 is het oudste bewaard gebleven kerkgebouw in Wittgenstein, heeft de oudste hallenkerk én de oudste bewaard gebleven kerkklokken van Westfalen. De kerk blijft tot vandaag de dag spannend: pas onlangs, in 2010 om precies te zijn, werden verwijzingen naar een vorig gebouw ontdekt.

De kerk van Arfeld

Een van de meest interessante kerken in onze regio is te vinden in Arfeld. In het midden van een van de oudste dorpen van Wittgenstein ligt het imposante gebouw op de helling van de Kirchberg. De kerk dateert uit de 13e eeuw, maar er wordt verondersteld dat de voormalige dekenij in Arfeld al in de 9e eeuw bestond. 

De Eder-Romantik (romaanse) kerk van Elsoff 

Aangezien de datum van het leggen van de eerste steen onbekend is, hebben kunsthistorici geprobeerd de bouw van de Elsoff kerk, dochterkerk van Raumland, te achterhalen. De architecturale stijl suggereert dat de kerk dateert uit de overgangsperiode tussen de romaanse en gotische stijl, dat wil zeggen de 12e eeuw. Interessant zijn het geschilderde bloemenelement met het lam, van de openbaring van Johannes boven het altaar, evenals de “Vogtorgel” en de bronzen klokken, waarvan de grootste in 1442 werd gegoten.

De kerk van Girkhausen

De kerk met haar dak en de machtige, apart staande toren, vormen het stadsbeeld van Girkhausen. Oorspronkelijk waren de toren en de kerk met elkaar verbonden, toen het gebouw van enorme omvang - vermoedelijk in de eerste helft van de 13e eeuw - werd gebouwd. In de Middeleeuwen was Girkhausen een bedevaartsoord. De kerk heeft nog steeds een bijzondere aantrekkingskracht op liefhebbers van architectuur en kunstgeschiedenis.

De kerk van Wingeshausen 

Wingeshausen en haar kerk worden voor het eerst genoemd in documenten die dateren uit 1332. Toch lijken de plaats en parochie al veel ouder te zijn. Zo zijn er verwijzingen naar een eerste kerk uit het jaar 1099. Tot op de dag van vandaag worden er dan ook interessante ontdekkingen gedaan: tijdens de renovatie van de kerk in 1992 werden er fundamenten van een eerder gebouw gevonden. In 1980 werden in Preisdorftal de fundamenten van een bedevaartkerk gevonden die al in 1488 werd verwoest.

De Schulkapelle (schoolkapel) van Sassenhausen 

De protestantse Schulkapelle (schoolkapel) in Sassenhausen is een artistieke schat. Het werd gebouwd in 1706 door de vooraanstaande timmerman Johann Hermann "Mannus" Riedesel (1662-1726). Dit pure staaltje vkamanschap diende als kerk en school onder één dak. De eenvoudige kapelkamer, met het rijkelijk versierde hout, maakt indruk dankzij haar originaliteit.