Gedragsregels in onze bossen (lange versie)

Beste bezoeker,

We verheugen ons op je bezoek aan een van de grootste aaneengesloten bosgebieden in ons land. Wij, de partners van Sauerland-Gebirgsverein e.V., Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Sauerland-Radwelt e.V., Wisent-Welt-Wittgenstein e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Tourismusverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Waldbauernverband NRW, evenals de natuurparken Sauerland- Rothaargebirge, Arnsberger Wald en Diemelsee, pleiten voor een respectvolle co-existentie van alle natuurgebruikers. Samen willen wij zorgen voor een prettige natuurbeleving in Siegerland-Wittgenstein en Sauerland, zonder de kwaliteit van de natuur in gevaar te brengen. We willen mensen in de natuur bewust maken van eigendomsrechten in het bos en het natuurbehoud.

Iedereen mag het bos betreden voor recreatie. Er is echter geen toegang tot een aantal van de gevoelige en gemakkelijk te beschadigen bossen, bijvoorbeeld natuurgebieden en plantages. Hetzelfde geldt voor omheinde gebieden en paden.

Voor het gehele bos geldt: betreden op eigen risico. Oud en dood hout behoren ook tot een intact bos. Delen van bomen of hele bomen, die niet langer worden gebruikt voor bosbouw, kunnen afsterven. Dode takken en bomen vallen soms uit elkaar, zonder dat er wind of storm aan te pas komt. Ook individuele takken kunnen van de kruinen van de bomen breken en op paden vallen. Wees je bewust van dit gevaar en vermijd langer verblijf onder dode bomen. Verlaat het bos in het geval van harde wind of storm.

Vuur maken is ten strengste verboden, evenals roken in het bos in de periode van 1 maart tot 31 oktober.

Op de paden in Sauerland en Siegerland-Wittgenstein kom je voetgangers, fietsers en ruiters tegen, evenals langlaufers in de winter. Al deze mensen hebben interesse in de natuur en hebben recreatie ten doel. Ontmoetingen tussen atleten in de natuur zijn van wederzijdse tevredenheid wanneer beide partijen zich respectvol gedragen:

Blijf op de aangelegde paden

Toegang tot het bos is toegestaan ​​voor voetgangers. Andere natuurgebruikers zijn onderworpen aan speciale regels van de nationale natuurbeschermings- en regionale bosbouwwetgeving in Noord-Rijnland-Westfalen en Hessen. Zo is fietsen in het bos op zogenaamde “vaste paden” toegestaan ​​(definitie zie bijv. VG Keulen). Ruiters mogen alleen gebruikmaken van de gemarkeerde ruiterpaden, behalve in de zogenaamde vrijstellingsgebieden. Bij aankomst is altijd van toepassing: parkeer voertuigen alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

Gedraag je proactief en houd rekening met de omstandigheden van route en eventuele voorvallen.

Voor je eigen veiligheid en die van andere natuurgebruikers, is voorspellend en passend gedrag voor iedereen belangrijk. In niet-zichtbare passages en in smalle en steile gebieden kunnen op ieder moment obstakels of andere natuurgebruikers verschijnen. Verblijf op dergelijke punten is ook risicovol. Pad- en weersomstandigheden hebben altijd invloed, zelfs bij schoenen, paardenhoeven en wielen die voldoende ondersteuning bieden. Bij snelle afdalingen moet je je ervan bewust zijn dat wilde dieren op elk moment je pad kunnen kruisen. Dit is vooral voor fietsers van belang: je moet veilig in het zicht kunnen stoppen.

 Pas je tempo aan zodat je op elk moment kunt reageren.

Verlaag je snelheid als andere gebruikers naderen. Hierdoor kun je altijd op de juiste manier reageren.

Maak jezelf op een vriendelijke manier tijdig kenbaar.

Als je andere natuurgebruikers tegenkomt die je wilt inhalen, waarschuw ze dan tijdig als ze je nog niet eerder hebben opgemerkt. We zijn allemaal op weg om te ontspannen in de natuur en willen een vriendelijke saamhorigheid.

Laat andere natuurgebruikers zonder gevaar passeren.

Als iemand sneller is of een andere richting op gaat, biedt elkaar dan de kans om zonder gevaar te passeren.

Zelfs het bos is van iemand! Kijk uit voor barrières en volg de instructies.

De bossen in Wittgenstein, Siegerland en Sauerland zijn eigendom van particuliere eigenaren, steden en gemeenten en de staat. Het bos speelt een belangrijke economische rol voor deze eigenaren, vooral voor particuliere boseigenaren. Respecteer de rechten van de landeigenaren en hou goed in de gaten of je bij je activiteiten sporen van bosbouw tegenkomt, of er houttransport plaatsvindt, of boswachters hun voertuigen gebruiken om door het bos te rijden, of wegen worden beïnvloed door andere economische activiteit. Let ook goed op als er op het gevaar van houtkap wordt gewezen. Het niet opvolgen van waarschuwingen kan levensgevaarlijk zijn.

Gebruik de wegen op verantwoorde wijze

De paden die beschikbaar zijn voor jouw plezier in de natuur, zijn de reddingslijnen voor de bosbouw. Ze zijn voornamelijk gebouwd voor het beheer van het bos en worden regelmatig voor dit doel gerepareerd. Echter, dit zijn grotendeels natuurlijk paden. Een ongeschikte rijstijl kan leiden tot ernstige erosieschade op de trails. Paden met natuurlijke of fijne dekking worden vooral beschadigd door slordige remmanoeuvres.


Vermijd het bos bij schemering of duisternis

Correct gedrag in het bos is nog belangrijker tussen zonsondergang en zonsopgang. De natuur wordt snel verstoord door lawaai of fel licht. Vermijd gedurende deze tijden daarom verblijf en het gebruik van fel licht in het bos.

Bescherm dieren en planten en gedraag je op gepaste wijze

In de bossen van Wittgensteiner Land, Sauerland en Siegerland leven veel wilde dieren. Edelherten, everzwijnen, moeflons en bizons kunnen worden gezien en kruisen je pad door het bos. De risico’s van ontmoetingen met deze dieren zijn voor de normale wandelaar zeer klein en kunnen door respectvol gedrag tot een absoluut minimum worden beperkt.

 Moeders hebben een absolute drang om hun jonge dieren te beschermen. Dit geldt voor alle wilde soorten. Voor ontmoetingen, met name met een wild zwijn of bizon, geldt:

  • Loop rustig en onopvallend voorbij de dieren, maak de dieren niet bang en kijk ze niet recht in de ogen.

  • Pas op voor dreigende gebaren! Wanneer zeugen “hun tanden rammelen” of bizons hun hoofd laten zakken, verwachten ze dat je je terugtrekt. Trek je dan terug!

  • Benadert een dier je, blijf dan rustig, keer ze niet de rug toe en doe rustig wat passen weg van het dier. Als de dieren je benaderen op een afstand die je ongemakkelijk maakt, roep dan luid, fluit of maak jezelf op een andere manier hoorbaar.

  • Houd ook rekening met de omgang tussen wilde dieren en je hond.

Omgaan met teken

Om een infectie te voorkomen, is het nodig om na boswandelingen zorgvuldig te controleren op teken voordat ze je huid doorprikken, vooral als je direct contact had met grassen en struiken. Als je een teek binnen 24 uur met een geschikt middel verwijdert, wordt de kans op infecties aanzienlijk verminderd. Klik hier voor meer informatie over hoe om te gaan met teken.

Vernietig geen planten en schimmels en trek ze niet uit. Ze kunnen worden beschermd. Wangedrag kan tot zware straffen leiden. Om paddenstoelen en bessen te verzamelen, moet je je aan de wet houden.

Neem je afval mee terug

Als je je afval achterlaat, breng je de dieren in het wild in gevaar en vernietig je het landschap voor andere natuurgebruikers en jezelf. Dus neem je afval mee naar huis om het op de juiste manier weg te gooien.

Houd honden op het pad of aan de lijn (behalve in gevaarlijke situaties).

Iedereen die met een hond reist is verplicht om de hond onder controle te houden, zodat andere natuurgebruikers er niet onrustig van worden. Weg van de paden moet de hond aan de lijn. Als een dier je hond aanvalt, laat je hond dan gaan! De hond is sneller en wendbaarder dan jij en zal je zeker weer vinden.